buitenschoolse opvang

buitenschoolse opvang - Moesje

Dagelijks zorgen wij voor zo’n 27-tal kinderen tussen 2.5 & 12 jaar voor- en naschools.


De opvang gaat door op de eerste verdieping van kinderdagverblijf de Peuterhaven, naast de Basisschool Roezemoes.


Onze opvang biedt alles om kinderen naast school creatief onder te dompelen in spel en avontuur.  Een rustig plekje om te wat te bekomen, een leuke film, een voetbaltafel, een knutselatelier of spelen met blokken of poppen, alles is hier mogelijk.

Als het weer het toelaat, leven de kinderen zich buiten uit op de speelplaats van de school.


De begeleiders zijn professioneel opgeleid en volgen jaarlijks bijkomende vormingen.

Driejaarlijks wordt de cursus levensreddend handelen herhaald waardoor iedereen beschikt over de nodige attesten.

De begeleiders kunnen steeds terecht bij hun verantwoordelijke, hun collega’s, de preventieadviseur, de vertrouwenspersoon en de directie.

Elke buitenschoolse opvang binnen onze VZW beschikt over een huishoudelijk reglement, een kwaliteitshandboek en de nodige risicoanalyses.


Wij staan onder toezicht van Kind & Gezin.


Website: https://wp.duinhuisjes.be/moesje/


buitenschoolse opvang - ZOC

ZOC’jes Zeebrugge is één van onze buitenschoolse opvanglocaties. We bieden opvang aan in een huiselijke sfeer. Een gemotiveerd team staat in voor de opvang en begeleiding! De kinderen en hun ouders staan hierbij centraal.

In onze buitenschoolse opvang is het belangrijk dat kinderen kunnen spelen, ravotten en helemaal zichzelf kunnen zijn. We gaan op zoek naar de interesses van het kind en ‘spelen’ hier op in. Dit gebeurt tijdens vrij spel en tijdens activiteiten.

Kinderen met een specifieke zorgbehoefte vragen soms een zorgvollere aanpak. We gaan samen op zoek hoe we deze kinderen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.


Voor wie?

Schoolgaande kinderen van 2.5 – 12 jaar.


Inschrijving

Tijdens het schooljaar

Neem contact op met de opvanglocatie om een afspraak te maken.

Tijdens de schoolvakanties 

Ben je gekend bij de ZOCjes?
Je ontvangt een mail van de opvanglocatie met daarin een persoonlijke code.

Ben je nog niet gekend in de ZOCjes?
Neem contact op met de opvanglocatie om een afspraak te maken. Ze maken voor jou een dossier aan en bezorgen je een code om in te schrijven.

website: https://www.deblauwelelie.be/buitenschoolse-opvang-zoc-jes-zeebrugge